Sprutlackering

Sprutlackering används flitigt i Gnosjöregionen. Med sprutlackering så får man fina och hållbara resultat.

En vanlig metod för ytbehandling av metallkomponenter är lackering som görs med en spruta. I Gnosjöregionen så jobbar företag med manuell och automatisk sprutlackering, och det är med stor kunskap och precision som man tar fram komponenter som sedan ska användas i olika sammanhang.

Lackering är till för att ger metalldelen ytterligare skydd mot rost och slitage samtidigt som man passar på att ge den en vacker färg och yta. Det är särskilt för bilindustrin och för inredning som man kan dra stor nytta av lackering.

 

Manuell eller automatisk lackering

Traditionellt så har man inom metallindustrin jobbat manuellt. Detta har krävt stor kunskap om hur verktyg ska användas på rätt sätt. Då man har ytbehandlat med sprutlackering så har det inneburit stora krav om precision och förmågan att lägga på jämna lager.

Idag jobbar företag i Gnosjöregionen bitvis manuellt och då gäller samma höga krav om precision och jämnhet som tidigare.

Samtidigt så har man tagit fram ny teknik för en automatiserad färgläggning som gör att man spar mycket tid då man kanske måste ta fram stora volymer av samma komponent.

Vilken typ av lackering man väljer beror förstås på hur många exemplar man ska ha, och hur delen ser ut. Kunden måste i samarbete med metallverkstaden komma fram till den bästa lösningen för den aktuella produkten.

 

Färger och yta

Numera har kunden en stor valfrihet vad gäller färg. Man kan lackera i alla möjliga nyanser och det gör det möjligt att ta fram komponenter till redan existerande produkter.

Dessutom så kan man med hjälp av färgsystem som RAL och NCS lägga ut tillverkning av individuella delar på olika leverantörer. Inom bilindustrin drar man stor nytta av detta då man kan få fram en komplett produkt med samma färg och yta trots att delarna har tagits fram i olika verkstäder.

Med sprutlackeringen kan man få fram en jämn och glansig yta, men det finns givetvis variationer där man kanske hellre vill ha ett mönster eller en matt känsla på sin detalj. Moderna metallverkstäder kan möta dessa behov om originalitet och funktionalitet på ett smidigt och effektivt vis.

 

Miljö och säkerhet

Eftersom sprutlackeringen innebär att man jobbar med lösningsmedel så finns det alltid en miljöaspekt att ta hänsyn till då man jobbar med denna metod. Till skillnad från pulverlackering så riskerar man ett ganska stort färgspill då man sprutar på färgen.

Den som jobbar manuellt måste vara väl medveten om detta och se till att inte spilla färg med dålig teknik. Den automatiserade tekniken har lett till att man minskar på spillet och dessutom till att man kan ta till vara på den färg som ändå spills.

Detta är mycket viktigt för att kunna skydda miljön. Samtidigt så är det bra för de som jobbar med lackering att kunna hålla ett hälsosamt avstånd till lackeringen då den utförs av en robot.

 

Budget och tidsplanering

Varje produkt och komponent är unik och som kund så kan man dra stor nytta av flexibilitet.

Om sprutlackering blir det bästa alternativet så är det viktigt att man får tillgång till en professionell och effektiv teknik. Det ska gå att få fram stora volymer på kort tid utan att man drar ner på kvalitet.

I många fall så tar man ju fram en komponent och ytbehandlar den hos samma verkstad. Detta gör att man kan ställa rätt krav på både för- och efterbehandling för ett varaktigt resultat.

 

 

0371 webb & reklam AB

Burserydsvägen 38

333 32 Smålandsstenar

0371-319 00

0371-319 85

 

Kontakta oss »

 

 

Aktuellt

 

2018-09-07

Hur kan en bolagsservice hjälpa sprutlackeraren?

En bolagsservice kan vara till stor hjälp även för den som jobbar med sprutlackering och som kanske vill starta eget.

 

Läs mer »

 

 

 

2018-06-28

Stansmaskiner och efterbehandling av hål

Med bra stansmaskiner så minimeras behovet av efterbehandling av hål vilket är en besparing både i tid och pengar.

 

Läs mer »

 

 

 

2018-01-25

Efter längdsvarvning så kommer lackering och montering

Om man lägger stor kraft på kvalitativ längdsvarvning så bör efterföljande ytbehandling vara minst lika professionell.

 

Läs mer »

 

 

 

2017-05-27

Hur kan en bolagsservice hjälpa företaget som sysslar med ytbehandling?

En bolagsservice kan vara till stor hjälp på många sätt även för ett företag som jobbar med ytbehandling och det särskilt då det handlar om start eller avveckling av verksamheten.

 

Läs mer »

 

 

2016-12-02

Skydda lackerade produkter med förpacknings-maskiner

Med förpackningsmaskiner så kan man skydda lackerade produkter och se till att de transporteras eller lagras på ett bra sätt.

 

Läs mer »

 
0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
0371-319 00
www.pulverlackering.org