Legolackering

Med legolackering i Gnosjöregionen så erbjuds den bästa metoden av lackering. Legolackering kan följas av montering av färdig produkt.

Då man ska lackera metall så krävs det dels en effektiv lackeringsteknik och dels ett grundligt grundarbete. I Gnosjöregionen så kan man erbjuda legolackering vilket innebär att kunden får tillgång till den allra bästa lösningen för den komponent som ska tillverkas.

Då man redan på planeringsstadium kan komma fram till bästa lackeringslösningen så kommer detta att spara både tid och pengar.
Dessutom så är det en fördel att kunna dra nytta av ett tätt samarbete mellan duktiga leverantörer inom metallbearbetningsindustrin.

 

Varierade lackeringsmetoder

Det är mycket vanligt att man lackerar metalldetaljer. Detta beror på att man vill få en längre hållbarhet samt en finish som är tilltalande. Med legolackering så kan man välja från olika färgnyanser samt metoder för ytbehandling så att man kan nå en finish som passar ändamålet.

För butiksinredning så behöver man en lackering som klarar av slitage och som är enkel att sköta om. Man måste kunna utsätta möbeln för fukt vid rengöring och normal användning utan att färgen nöts ut snabbt.

Varje komponent är unik, och beroende på det material som den är gjord av så kan man komma fram till rätt teknik. För mindre volymer så finns det företag i Gnosjöregionen som väljer en manuell legolackeringsmetod medan man erbjuder automatiserade processer för större produktioner.

 

Effektiv teknik

Den automatiserade tekniken ger en mycket effektiv hantering och lackering. Man kan programmera robotar som kommer att sköta sprayning eller doppning av material i färgbad. Detta gör att man slipper det manuella arbetet med tunga lyft och precision som man bara får efter tusentals lackeringar.

Med datorteknik så ställer man in lackningen så att den kommer att leda till en jämn och vacker yta, detta oavsett om man har valt pulverlackering eller våtlackering som arbetsmetod.

 

Stor valmöjlighet

Idag kan man välja mellan hur många färgnyanser som helst. Detta gör det möjligt att renovera eller nytillverka utan att frångå den ursprungliga designen.

Med moderna lackeringsmetoder så representeras hela färgskalan och man får den glans och finish som man är ute efter. Det är också smidigt att man kan anpassa teknik utefter storleken på volym så att kostnader inte behöver dra iväg bara för att man vid ett tillfälle enbart behöver ta hand om en mindre detalj och inte en komplett produktion.

I Gnosjöregionen så finns det verkstäder där man klarar av en komplett arbetsprocess. Som kund så kan man besöka företaget med sin ritning eller prototyp. Sedan kommer man att diskutera vilket material som ska användas och med vilken ytbehandling man ska avsluta arbetet.

När allting görs hos en verkstad eller med hjälp av underleverantörer som finns i samma region så spar man förstås tid.

 

Miljö och säkerhet

Man måste alltid beakta miljö och säkerhet då det handlar om lackering av metall. Beroende på den typ av legolackering som man jobbar med så kommer arbetet att innebära vissa risker.

Vid våtlackering så ingår lösningsmedel i färgen och då är det mycket viktigt att spill tas om hand om på rätt sätt. De som arbetar med lackeringen måste också göra detta på ett säkert sätt för att inte råka ut för arbetsskador i samband med lackeringen.

Pulverlackering anses vara en mycket miljövänlig metod eftersom den inte kräver några lösningsmedel och erbjuder ett arbete som är så gott som spillfritt.

 

 

0371 webb & reklam AB

Burserydsvägen 38

333 32 Smålandsstenar

0371-319 00

0371-319 85

 

Kontakta oss »

 

 

Aktuellt

 

2018-09-07

Hur kan en bolagsservice hjälpa sprutlackeraren?

En bolagsservice kan vara till stor hjälp även för den som jobbar med sprutlackering och som kanske vill starta eget.

 

Läs mer »

 

 

 

2018-06-28

Stansmaskiner och efterbehandling av hål

Med bra stansmaskiner så minimeras behovet av efterbehandling av hål vilket är en besparing både i tid och pengar.

 

Läs mer »

 

 

 

2018-01-25

Efter längdsvarvning så kommer lackering och montering

Om man lägger stor kraft på kvalitativ längdsvarvning så bör efterföljande ytbehandling vara minst lika professionell.

 

Läs mer »

 

 

 

2017-05-27

Hur kan en bolagsservice hjälpa företaget som sysslar med ytbehandling?

En bolagsservice kan vara till stor hjälp på många sätt även för ett företag som jobbar med ytbehandling och det särskilt då det handlar om start eller avveckling av verksamheten.

 

Läs mer »

 

 

2016-12-02

Skydda lackerade produkter med förpacknings-maskiner

Med förpackningsmaskiner så kan man skydda lackerade produkter och se till att de transporteras eller lagras på ett bra sätt.

 

Läs mer »

 
0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
0371-319 00
www.pulverlackering.org