Lösningsmedel

För metallbearbetning så krävs det lösningsmedel. I Gnosjöregionen jobbar man på ett miljövänligt sätt med lösningsmedel.

Inom metallindustrin så var det länge så att man fick acceptera farliga ämnen och medel för att kunna ta fram komponenter och ytbehandla dessa. Numera så ser det bättre ut och de lösningsmedel som används för att ge en vacker finish eller för att beskära metall är inte längre så farliga för människa och miljö.

Dessutom så har företag i Gnosjöregionen jobbat med att ta fram smarta metoder för hur medlen ska hanteras så att man slipper onödigt spill. Numera finns det även metoder för färglackering som inte inkluderar lösningsmedlen.

 

Lösningsmedel inom metallindustrin

Det som tidigare har varit så farligt med de medel som använts inom metallindustrin är att de innehållit skadliga ämnen som klor, fenol, nitrit och dietnolamin. Detta var inte bara ett problem för miljön utan även för de som jobbade med beskärande teknik och lackering där lösningsmedel är en naturlig del.

Vissa av de ämnen som finns traditionellt i lösningsmedlen kan vara så farliga att de kan leda till bestående skador. Det finns lagstiftning mot att använda dessa medel, och man jobbar hela tiden men nya restriktioner för att se till att metallproduktionen förblir säker.

Idag kan företagen i Gnosjöregionen använda sig av skärvätskor som är vattenlösliga men som ändå ger det skydd mot rost som man är ute efter. Då man tar fram lösningar med säkrare sammansättning så gynnar det alla och det ger metallindustrin en hållbar framtid.

 

Färglackering utan lösningsmedel

Med pulverlackering så har man den fördelen att man slipper lösningsmedel. Den här lackeringen baseras på en annan teknik där man kommer att ladda metallmaterialet för att färgen ska “sugas” på plats.

När man inte kan lösa med vatten så måste man använda organiska lösningsmedel. För större produktion där man lackerar, beskär och färgar så måste man ha ett tillstånd för de ämnen som man använder.

Svensk lag reglerar verksamheten så att den förblir säker, och med ny kunskap så utvecklar man fler lösningar för färglackering utan farliga medel.

Som kund så kan man påverka utvecklingen genom att vända sig till de metallverkstäder som har en tydlig miljöpolicy där man ser till att följa de lagar och regler som gäller. Eftersom detta är särskilt utvecklat i Sverige så är det klart att det finns en fördel med att jobba med svenska företag då man ska ta fram metallkomponenter och ytbehandla dessa.

 

Miljövänliga lösningar

Det är viktigt att komma ihåg att lösning används för olika processer inom metallbearbetning. Det är inte bara den slutliga ytbehandlingen som kan komma att inkludera de farliga ämnena.

Redan innan man ens beskär en detalj så har plåten som använts gått igenom en ytbehandlingsprocess som innebär att man har tillfört olika typer av medel. För att komma fram till miljövänliga lösningar så kan man välja att nöja sig med den ursprungliga ytbehandlingen.

I många fall så tar man fram butiksinredning och andra produkter med hjälp av metall som bara genomgått en ytbehandling. I och med att det numera finns avancerad teknik för vacker finish så behöver man inte lägga på fler lager med färg.

När man ändå måste använda sig av medel för våtlackering och andra moment så finns det sätt att minska på bruket och spara på miljön.

Med hjälp av automatisering och smarta metoder för minskning av spill så begränsar man det lösningsmedel som släpps ut. Det här är något som både kund och verkstad tjänar på eftersom det även ger ekonomiska besparingar.

 

 

0371 webb & reklam AB

Burserydsvägen 38

333 32 Smålandsstenar

0371-319 00

0371-319 85

 

Kontakta oss »

 

 

Aktuellt

 

2018-09-07

Hur kan en bolagsservice hjälpa sprutlackeraren?

En bolagsservice kan vara till stor hjälp även för den som jobbar med sprutlackering och som kanske vill starta eget.

 

Läs mer »

 

 

 

2018-06-28

Stansmaskiner och efterbehandling av hål

Med bra stansmaskiner så minimeras behovet av efterbehandling av hål vilket är en besparing både i tid och pengar.

 

Läs mer »

 

 

 

2018-01-25

Efter längdsvarvning så kommer lackering och montering

Om man lägger stor kraft på kvalitativ längdsvarvning så bör efterföljande ytbehandling vara minst lika professionell.

 

Läs mer »

 

 

 

2017-05-27

Hur kan en bolagsservice hjälpa företaget som sysslar med ytbehandling?

En bolagsservice kan vara till stor hjälp på många sätt även för ett företag som jobbar med ytbehandling och det särskilt då det handlar om start eller avveckling av verksamheten.

 

Läs mer »

 

 

2016-12-02

Skydda lackerade produkter med förpacknings-maskiner

Med förpackningsmaskiner så kan man skydda lackerade produkter och se till att de transporteras eller lagras på ett bra sätt.

 

Läs mer »

 
0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
0371-319 00
www.pulverlackering.org