Aktuellt


Publicerad 2018-01-25

Efter längdsvarvning så kommer lackering och montering

Om man lägger stor kraft på kvalitativ längdsvarvning så bör efterföljande ytbehandling vara minst lika professionell.

Att ta fram en produkt eller möbel kan kräva flera olika moment. Många gånger så sker tillverkningen med hjälp av flera olika företag för att man ska få högsta kompetens för varje moment. Det som börjar med val av bästa material fortsätter med professionell längdsvarvning och följs sedan av ytbehandlingar som ger goda resultat. Hela processen bör hålla samma nivå så att man får slutprodukter som det går att lita på.


Effektiv längdsvarvning


Som namnet avslöjar så är denna metod för svarvning av stort intresse när man måste klara olika längder på delar som tillverkas. Med längdsvarvning så kan man bli klar med ett enda skär. Det gör att man spar tid utan att för den sakens skull dra ner på kvaliteten. Då man har svarvat färdigt så kommer delen att vara redo för fortsatt produktion. Det innebär ofta att man behöver ytbehandla såvida delen inte är redo för montering som den är.


Material som behöver mer styrka


Att man ytbehandlar kan ha olika skäl. Då delar som svarvas fram ska sitta på objekt som kommer att utsättas för väder och vind så måste de klara lite mer. Först och främst så väljer man en bra metall. Det kan röra sig om rostfritt stål som kommer att klara vatten eller kanske om aluminium som inte rostar och som har självläkande egenskaper. Med ytbehandling i form av pulverlackering och våtlackering så ökar man delens styrka. Detta särskilt då den kanske inte är gjord av ett material som är helt och hållet anpassat till den miljö som det ska befinna sig i.


Det är viktigt att man använder sig av rätt lack såväl som av rätt lackeringsmetod. Med pulverlackering så är det ju så att man kommer åt ordentligt. Det är viktigt då man vill undvika mindre partier som kan försvaga en hel konstruktion om de inte har ytbehandlats på ett bra sätt.


Ytbehandling för skönhetens skull


Men nu är ytbehandling inte bara en fråga om styrka utan också om estetik. Skönhet tänker man på redan då man väljer längdsvarvning för att få proportionella delar som kan användas i kommersiella produkter. Skönheten förstärks då man väljer att lackera på rätt sätt. Det här ger butiksinredning såväl som andra föremål som kan användas på allmänna platser. När färg och form bidrar till en vacker produkt så ökar funktionen. Den används flitigare och uppskattas både av butiksägare och kunder.


För att välja rätt färg och lack så är det förstås så att du måste betänka hur produkten eller möbeln kommer att användas. Den bör ju passa bra ihop med annan inredning. Här kan man välja toner och färger som är mer neutrala och som gör att det föremål som man tillverkar och ytbehandlar kan anpassas till olika miljöer på ett smart sätt.

 

 

 

 


 

Visa alla »

 

0371 webb & reklam AB

Burserydsvägen 38

333 32 Smålandsstenar

0371-319 00

0371-319 85

 

Kontakta oss »

 

 

Aktuellt

 

2018-09-07

Hur kan en bolagsservice hjälpa sprutlackeraren?

En bolagsservice kan vara till stor hjälp även för den som jobbar med sprutlackering och som kanske vill starta eget.

 

Läs mer »

 

 

 

2018-06-28

Stansmaskiner och efterbehandling av hål

Med bra stansmaskiner så minimeras behovet av efterbehandling av hål vilket är en besparing både i tid och pengar.

 

Läs mer »

 

 

 

2018-01-25

Efter längdsvarvning så kommer lackering och montering

Om man lägger stor kraft på kvalitativ längdsvarvning så bör efterföljande ytbehandling vara minst lika professionell.

 

Läs mer »

 

 

 

2017-05-27

Hur kan en bolagsservice hjälpa företaget som sysslar med ytbehandling?

En bolagsservice kan vara till stor hjälp på många sätt även för ett företag som jobbar med ytbehandling och det särskilt då det handlar om start eller avveckling av verksamheten.

 

Läs mer »

 

 

2016-12-02

Skydda lackerade produkter med förpacknings-maskiner

Med förpackningsmaskiner så kan man skydda lackerade produkter och se till att de transporteras eller lagras på ett bra sätt.

 

Läs mer »

 
0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
0371-319 00
www.pulverlackering.org