Pulverlackering

Med pulverlackering så spar man på färg och miljö. I Gnosjöregionen kan verkstäder erbjuda professionell pulverlackering.

Att lägga på ett lager av lack är en av många metoder för att skydda olika metallprodukter mot allt för snabb nedbrytning.

Lack finns i olika varianter, alla med olika egenskaper emot nötande, elektricitet, temperatur, väder och vind. För att undvika lösningsmedel, som ofta både är hälsovådliga och skadliga för naturen, så har man utvecklat en metod som heter pulverlackering, vilket innebär att man istället för att använda våt lacken sprutar på lack i torr pulverform.

I Gnosjöregionen finns det många företag som kan ge dig den allra bästa servicen när du behöver pulverlack. Detta är verkstäder som kan tekniken och som ger miljöriktiga alternativ oavsett komponent som ska ytbehandlas. Här hittar du företag som jobbar med pulverlackering »

 


Hur lägger man på pulverlack?

Precis som vid all lackering så krävs en del förbehandling av ytorna som ska lackeras. Det kan vara grundlig rengöring från olja, oxid, metallflis eller andra rester från framställningen av föremålet. Det kan också behövas slipning eller blästring för att bereda ytan för lacken.

Pulverlackering läggs på genom en process där pulvret görs statiskt med hjälp av en elektrisk laddning, och därigenom fastnar pulverpartiklarna på föremålet när de sprutas på med hjälp av tryckluft. Efter appliceringen av pulverlacken så måste ytan härdas och det görs genom att utsätta föremålet för hög temperatur en viss tid.

Efter att det sedan har kallnat av så är pulverlackeringen färdig. Det finns två typer av pulverlack. En typ genomgår en kemisk process där olika ingredienser skapar polymerer som ger lacken dess styrka. Den andra typen är enklare och innebär endast att pulvret smälter under härdningsprocessen och på så sätt formar den sammanhängande ytan på föremålet.

 


Varför pulverlack?

Fördelarna med pulverlack är många. Bland annat så ger denna ytbehandling föremålet en längre livslängd än till exempel elförzinkning eller kromatering. Jämfört med lackering med våt lack så ger pulverformen dessutom en mycket jämnare och finare applicering vid hörn och kanter, oavsett i vilken riktning det har hängt under appliceringen av pulvret.

Förutom den höga kvaliteten på slutresultatet så är det både enkelt och ekonomiskt att använda pulverlack. Till skillnad från våtlack så blir det väldigt lite spill när man använder pulverlack eftersom det pulver som inte träffar föremålet kan samlas upp och återanvändas. Pulverlack är inte bara känt för sin stora slitstarkhet utan även mångsidighet.

Pulverlacken har också fördelen att den kan blandas med olika komponenter som till exempel gör ytan friktionsfri eller antistatisk. Man kan även lägga på mycket tjockare lager av pulverlack jämfört med våtlack, som genast börjar rinna om den blir för tjock.

 


Fördelar för miljö och hälsa

Lackering har alltid varit ett riskfyllt arbete ur både miljö- och hälsosynpunkt. De klassiska lösningsmedlen består vanligtvis av giftiga organiska ämnen, som vid inandning kan orsaka stora besvär, och vid utsläpp i naturen kan göra stor skada på omgivningen. Visst finns det vattenburen lack, men det är inte alltid en passande lösning.

Pulverlackering blev den revolutionerande lösningen på problemet. Inga lösningsmedel används alls, och nästan inget spill blir det heller med den elektrostatiska appliceringsmetoden och uppsamlingen av det pulver som inte träffar objektet.

 

 

0371 webb & reklam AB

Burserydsvägen 38

333 32 Smålandsstenar

0371-319 00

0371-319 85

 

Kontakta oss »

 

 

Aktuellt

 

2018-09-07

Hur kan en bolagsservice hjälpa sprutlackeraren?

En bolagsservice kan vara till stor hjälp även för den som jobbar med sprutlackering och som kanske vill starta eget.

 

Läs mer »

 

 

 

2018-06-28

Stansmaskiner och efterbehandling av hål

Med bra stansmaskiner så minimeras behovet av efterbehandling av hål vilket är en besparing både i tid och pengar.

 

Läs mer »

 

 

 

2018-01-25

Efter längdsvarvning så kommer lackering och montering

Om man lägger stor kraft på kvalitativ längdsvarvning så bör efterföljande ytbehandling vara minst lika professionell.

 

Läs mer »

 

 

 

2017-05-27

Hur kan en bolagsservice hjälpa företaget som sysslar med ytbehandling?

En bolagsservice kan vara till stor hjälp på många sätt även för ett företag som jobbar med ytbehandling och det särskilt då det handlar om start eller avveckling av verksamheten.

 

Läs mer »

 

 

2016-12-02

Skydda lackerade produkter med förpacknings-maskiner

Med förpackningsmaskiner så kan man skydda lackerade produkter och se till att de transporteras eller lagras på ett bra sätt.

 

Läs mer »

 
0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
0371-319 00
www.pulverlackering.org